ĐỢI TẾT

Đang chờ dịp Tết sẽ về đây
Giữa chậu nhành hoa sắp trổ đầy
Tổ quốc thanh bình vui vạn ngõ
Nhiều nơi rộn rã cảnh sum vầy
Thi Nang