ĐUA XE ĐẠP CHẶNG 4 (Lạng Sơn – Hà Nội) (Do HTV Tp HỒ Chí Minh tổ chức)

Vững chí bền gan trổ thực tài
Đang chờ giải nhất thuộc về ai?
Tinh thần vượt khổ càng hăng hái
Dãi gió dầm mưa trải chặng dài

Nhẫn nại trui rèn sức dẻo dai
Tăng cường vận tốc những guồng quay
Lên đài lĩnh thưởng nơi Hà Nội
Cả đội mừng cho Nguyễn Tấn Hoài
Thi Nang