HỪNG ĐÔNG

Chân trời rực rỡ lúc hừng đông
Cỏ dại nằm im giữa cánh đồng
Lặng ngắm khu vườn cây trĩu quả
Trên cành nguyệt quế nở nhiều bông
Thi Nang