TIỄN ĐƯA CON CHÁU VỀ NHÀ Ở QUẬN MƯỜI HAI

Con về sống ở quận mười hai
Giữa buổi chiều đông lướt dặm dài
Lặng lẽ đàn chim rời gốc bưởi
Âm thầm ngọn gió thổi nhành mai
Nhìn qua nẻo đó hằng mong mãi
Ngoảnh lại nhà đây vẫn nhớ hoài
Đã tạc vào tâm hình ảnh cháu
Gây nhiều ấn tượng chẳng hề phai
Thi Nang

MỪNG THẮNG LỢI

Tình sâu nghĩa nặng mải vun trồng
Giữ vẹn câu nguyền với tổ tông
Dẫu khổ,toàn quân đều hợp sức
Dù nguy,cả nước vẫn chung lòng
Kiên cường bảo vệ yên bờ cõi
Nhẫn nại duy trì ổn núi sông
Đảng đã cùng dân mừng thắng lợi
Làm cho rạng rỡ giống Tiên Rồng
Thi Nang

ĐƯỜNG NHỰA

Con đường trải nhựa đã làm xong
Kẻ lại người qua thấy vững lòng
Lũ lượt đoàn xe rền máy nổ
An toàn mỗi tối rạng đèn chong
Cho nhà ổn định thường đi tắt
Để xã mừng vui hết chạy vòng
Những lúc đăng trình nên cẩn thận
Quê nghèo trọn ước thỏa niềm mong
Thi Nang