CHÚC MỪNG NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG KHOA ĐỘI TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI AN GIANG (Đạt giải nhất chặng 18:Tuy Hòa-Phan Rang)

Vượt dốc leo đèo đã trải qua
Xin mừng thắng lợi của Đăng Khoa
Niềm vui giải nhất vừa tranh được
Mãi khảm vào tâm rất đậm đà
Thi Nang