HOÀI NIỆM TUỔI ĐÔI MƯƠI

Gió thoảng nhành mai gợi nỗi sầu
Khơi từng kỷ niệm mãi hằn sâu
Hình xưa thuở nọ còn đen tóc
Dáng nhỏ ngày nao đã bạc đầu
Giã cảnh thầm thương người bước lẹ
Xa trường lặng nhớ kẻ chờ lâu
Đường xa cách trở,về không được
Giữa lúc dòng sông gãy nhịp cầu
Thi Nang

ATM KHẨU TRANG

Tạo lẫm thân tình chứa khẩu trang
Điều hay lẽ phải quý hơn vàng
Cho người đã khổ vơi buồn bực
Tặng kẻ đang nghèo đỡ xốn xang
Dẫu tổn nhiều công nào có ngại
Dù hao bộn của vẫn không màng
Chân thành cảm tạ lòng nhân ái
Hỗ trợ cho đời rất vẻ vang
Thi Nang

NHÀ XƯA

Bên thềm lá rụng nhớ nhà xưa
Ngất nghểu chòm cau lẫn rặng dừa
Lặng lẽ cam xoài trong buổi nắng
Im lìm mít bưởi giữa ngày mưa
Ba hàng cột gỗ tình không thiếu
Một túp lều tranh nghĩa chẳng thừa
Ngẫm cảnh cơ hàn thương bố mẹ
Đâu nề cực khổ sáng chiều trưa
Thi Nang

CẢNH CŨ

Nẻo cũ nhiều cây lại ít nhà
Xuyên rừng mát rượi những người qua
Trên đồng cỏ thấp vài đôi ngỗng
Giữa khoảnh mì cao mấy cặp gà
Rộn rã đầu thôn lời trẻ hát
Tưng bừng cuối ngõ giọng già ca
Làm cho cuộc sống thêm gần gũi
Để giữ tình quê rất đậm đà
Thi Nang

ĐƯỜNG XƯA

Hàng cây rợp bóng phủ ven lề
Ở chỗ giang đầu nước lạnh tê
Vững dạ băng rừng luôn mến trẻ
Bền gan vượt suối mãi yêu nghề
Dù qua nẻo vắng không hề ngại
Dẫu lại thôn nghèo chẳng có chê
Những chặng đường xưa nhiều thử thách
Dầm sương dãi gió buổi đi về
Thi Nang

DỊCH SARS COVID-2 TRỞ LẠI NƯỚC TA

Dịch Sác len vào lãnh thổ ta (*)
Làm cho cực khổ ngót trăm nhà
Xem người nhiễm bệnh lòng đau đớn
Thấy kẻ qua đời dạ xót xa
Bữa nọ nghe đài thương vóc trẻ
Ngày nay đọc báo tủi thân già
Kiên cường dũng cảm lo phòng chống
Bất cẩn e rằng lệ sẽ sa
Thi Nang
(*): Dịch Sác tức là dịch Sars CoViD-2

TÔN THỜ VÀ NGƯỠNG MỘ ANH HÙNG LIỆT SĨ

Bền gan nếm mật qua nghìn nẻo
Vững chí nằm gai trải chục vùng
Đuổi giặc trừ gian,tròn chữ hiếu
Xua thù khử ác,vẹn lòng trung
Bom gầm chẳng sợ dù thân tán
Pháo nổ không sờn dẫu mệnh chung
Cả nước tôn thờ chư liệt sĩ
Toàn dân ngưỡng mộ đấng anh hùng
Thi Nang