CHÚC MỪNG NGUYỄN TẤN HOÀI ĐỘI DOMESCO ĐỒNG THÁP (Đạt giải nhất chặng 12: Thừa Thiên Huế-Đà Nẵng)

Ngưỡng mộ tài năng của Tấn Hoài
Ba lần giải nhất đã vào tay
Qua đèo vượt dốc không hề nản
Vẫn khỏe guồng chân suốt chặng dài
Thi Nang