CHÚC MỪNG NGUYỄN TRÚC XINH ĐỘI TP HỒ CHÍ MINH NEW GROUP [Đạt giải nhất chặng 11(Trường Tiền-Phú Xuân)]

Đường bao dặm thẳm bấy nhiêu tình
Cả đội vui cùng Nguyễn Trúc Xinh
Đã quyết làm theo lời chỉ đạo…
Dù cho chích ảnh,dẫu đơn hình
Thi Nang