CHÚC MỪNG NGUYỄN VĂN NHÃ ĐỘI QUÂN KHU 7 (Đạt giải nhất chặng 13:Đà Nẵng-Tam Kỳ)

So kè mỗi phút vượt đường xa
Nhã sẻ niềm vui với đội nhà
Đã gửi tin mừng cho bố mẹ
Mang về giải nhất chặng mười ba
Thi Nang