CHÚC MỪNG VÕ MINH GIA BẢO ĐỘI QUÂN KHU 7 (Đạt giải nhất chặng 15:Quảng Ngãi-Quy Nhơn)

Bảo đã kiên trì để vượt qua
Đèo cao dặm thẳm chốn sơn hà
Vừa mang giải nhất về cho đội
Ở chặng đua dài giữa nước ta
Thi Nang