CHÚC MỪNG TRỊNH ĐỨC TÂM ĐỘI TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI AN GIANG (Đạt giải nhất chặng 16:Quy Nhơn-Tuy Hòa)

Dù cho khó nhọc vẫn kiên trì
Cực khổ trên đường đã lắm khi
Dãi nắng lòng Tâm nào quản ngại 
Guồng chân mạnh mẽ ít ai bì
Thi Nang