RA VƯỜN NGOẠN CẢNH (nđt)

Ra vườn ngoạn cảnh lúc hừng đông
Lặng lẽ nhìn sương phủ cánh đồng
Trước ngõ nhành mai vừa nảy nụ
Sau nhà nhánh bưởi đã xòe bông
Xem dừa lại nhớ bao ngày tỉa
Ngắm mận nào quên những buổi trồng
Mít ngọt thơm lừng đang trĩu quả
Qua nhiều cực khổ mới thành công
Thi Nang