CHÚC MỪNG NGUYỄN MINH THIỆN ĐỘI 620 CHÂU THỚI VĨNH LONG (Đạt giải nhất chặng 21:TP Đà Lạt-TP Bảo Lộc)

Từng giây mỗi phút vượt cung đường
Nhẫn nại đâu nề trải gió sương
Nỗ lực đua tài tranh giải nhất
Bền gan khổ luyện chí kiên cường
Thi Nang