CHÚC MỪNG NGUYỄN MINH THIỆN ĐỘI 620 CHÂU THỚI VĨNH LONG (Đạt giải nhất chặng 22:TP Bảo Lộc-TP Hồ Chí Minh)

Vượt mỗi cung đường phải gắng công
Dù cho khó nhọc vẫn chung lòng
Đem về giải nhất vui cùng đội
Đã đạt hai lần thỏa ước mong
Thi Nang