TRƯA HÈ

Trời đang nóng nực giữa trưa hè
Cảnh cũ quanh nhà rộn tiếng ve
Gợi buổi đi vào nơi viễn xứ
Qua rừng lội suối chẳng hề e
Thi Nang