CHÚC MỪNG NGUYỄN TRƯỜNG TÀI [Đạt giải nhất đua xe đạp chặng 10 (Quảng Bình-Huế)]

Vừa qua chín chặng đã mươi ngày
Vội vã lên đường buổi sáng nay
Dẫu khổ nào e cùng hợp sức
Mừng vui thắng lợi của anh Tài
Thi Nang