NHỚ QUÊ CŨ

Lặng lẽ người đi các nẻo đường
Trên cành vệt nắng vẫn còn vương
Hồn quê khắc đậm vào tâm não
Những buổi xuân tàn vọng cố hương
Thi Nang