CHIỀU CUỐI XUÂN

Trời mây ảm đạm lúc xuân tàn
Giữa buổi đang phòng chống dịch lan
Ngắm nẻo đường xưa nhà tĩnh lặng
Nhìn thôn xóm cũ cảnh thư nhàn
Mai vừa nhú lộc mờ sương phủ
Bưởi đã đâm chồi nhạt khói tan
Trỗi giọng ve sầu ngâm lảnh lót
Niềm thương nỗi nhớ dạ dâng tràn
Thi Nang