TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA (tt)

Không hề e quân thù đàn áp
650.Nàng nói bằng tiếng Pháp đôi lời
Để Tây thấu hiểu sự đời
Việc làm chính nghĩa của người Việt Nam
Quyết nói cho lũ tham tàn rõ
Còn xâm lược ắt có chiến chinh
Dân ta yêu chuộng hòa bình
Xả thân cứu nước,quên mình đuổi Tây
Nàng ngã xuống,trời mây man mác
Sau khi nêu tội ác quân thù
Từ đây thoát khỏi ngục tù
660.Minh Khai giã biệt nghìn thu nước nhà
Đang tuổi thanh xuân mà vĩnh quyết
Những người con nước Việt anh hùng
Trải qua lắm cảnh lao lung
Nhân dân,đồng chí vô cùng tiếc thương
Hồng Phong ở khám đường Côn Đảo
Chưa nhận được tin báo về nàng
Minh Khai đã xuống suối vàng
Ra đi mãi mãi mà chàng chẳng hay.
Kể từ ngày Minh Khai tạ thế
670.Hy sinh để bảo vệ sơn hà
Hơn mười tháng đã trôi qua
Trưa hè nung nấu đảo xa oi nồng
Thi Nang
(còn tiếp)