Bi Hùng Ca Tráng Sĩ Kinh Kha

LỜI NÓI ĐẦU

Vũ trụ bao la

Đời người trăm tuổi

Tình yêu thiết tha

Lệ tràn sông suối.

Dậy đất can qua

Ngút trời lửa khói

Máu đào tuôn sa

Xương khô thành núi.

Tan cửa nát nhà

Biết bao hờn tủi.

Lòng người xót xa

Ngàn cây trơ trụi.

Chiến Quốc đã qua

Thương đời ngắn ngủi!

Tráng sĩ Kinh Kha

Thân vùi cát bụi!

Nhiệm Khương lận đận

Thân mai gầy guộc.

Má đào bạc phận

Lòng đau não nuột.

Di Cát bầm gan

Yên Đan tím ruột

Nợ nước nặng mang

Tình nhà trói buộc

Phận duyên dở dang

Quên thân vì nước.

Dịch thủy đầy tang

Dòng sông lạnh buốt.

Vượt suối băng ngàn

Tìm người đi trước.

Réo rắt tiếng đàn

Bền tâm vững bước.

Một chén quan san

Nghìn thu vĩnh biệt!

Than ôi!Nát tan…

Nhịp cầu Ô thước!

Lão thần Điền Quang

Gương người trung liệt.

Tiến cử anh hùng

Nhớ lời vĩnh quyết

Tuẫn tiết hiên ngang

Ngàn đời bất diệt.

Nào Dư phu nhân

Kiếm thần tôi luyện.

Thân chẳng tiếc thân

Góp phần tiền tuyến

Vĩnh biệt cõi trần

Còn thơ ước nguyện.

Nọ Phàn Ô Kỳ

Xin dâng thủ cấp.

Giúp cho Kinh Kha

Yên chí lên đường.

Khói bụi không làm mờ được những tấm gương

Thời gian trôi qua,nhưng tình người còn đọng mãi

Kẻ nơi xa xôi miền quan ải

Phải khóc người ở lại hậu phương

Làm nên những việc phi thường

Người đi,người nhớ,người thương,người sầu!

Sau khi đọc xong : “Đông Châu liệt quốc”

Và bộ: “Sử ký Tư Mã Thiên”

khiến tôi ngẫm nghĩ triền miên

Xót người trung nghĩa lưu truyền cổ kim.

Gần đây được xem hai bộ phim

“Lửa thiêu cung A Phòng”

Và “Lã Thị Xuân Thu”

Rõ thêm ân nghĩa oán thù

Non sông còn đó,người phù vân thôi!

Đau lòng trước cõi đời bi tráng

Dựa vào những phim truyện kể trên

Hai mùa hè tôi quyết chí viết nên:

Bi hùng ca: “Tráng sĩ Kinh Kha”này

Lời thơ mộc mạc bi ai

Mong người giải trí vào ngày thảnh thơi.

Mùa thu 16-8-2002

Thi Nang

Download (Bi-Hung-Ca-Trang-Si-Kinh-Kha.pdf,PDF, 528KB)