BÃO LỤT 2

Bão lụt làm cho khốn khổ đời
Lan tràn nước ngập ở nhiều nơi
Người trôi lũ cuộn lòng đau xót
Cửa vỡ nhà xiêu dạ rối bời
Ảo não thôn làng bao lá rụng!
Tiêu điều bản xã mấy cành rơi!
Trần ai chẳng rõ khi nào dứt
Thảm họa bày ra giữa đất trời
Thi Nang

MƯA DẦM

Từ mây thả xuống giọt mưa dầm
Giữa cảnh thu buồn lạnh buốt tâm
Cảm thấy hồn vương lời nghệ sĩ
Làm cho não đọng tiếng dương cầm
Từng hôm xót kẻ ngồi yên tĩnh
Mỗi buổi thương người đứng lặng câm
Lẻ bóng nhìn xa mờ mịt ngõ
Trường xưa bạn cũ nhớ âm thầm
Thi Nang

HOÀI NIỆM

Ngoài hiên vẳng lại tiếng tiêu sầu
Giữa lúc mây vừa thả giọt ngâu
Lặng nhớ bao ngày đi khẩn rẫy
Thầm thương những buổi bước qua cầu
Trao lời thuở ấy lòng in đậm
Gửi ý hôm nào não tạc sâu
Lớp cũ trường xưa nhiều kỷ niệm
Tình thân mãi khắc ở trong đầu
Thi Nang

BÃO LỤT

Màn mây phủ kín giữa lưng trời
Ảo não khi nhìn giọt nước rơi
Tạo lũ cho hồn đau tỉ kiếp
Làm mưa để dạ xót muôn đời
Thôn nghèo đã mất giờ vui vẻ
Ngõ hẹp đâu còn phút thảnh thơi
Thấy cảnh điêu tàn trong bão lụt
Nhà xiêu núi lở liệm thân người
Thi Nang