KỶ NIỆM MƯỜI NĂM THÀNH LẬP VIỆT NAM THI ĐÀN

Mười năm xướng họa ở Thi Đàn
Nghĩa ẩn trong tình thật chứa chan
Nhả chữ thêu vần khi hạ dứt
Rèn câu dệt tứ thuở đông tàn
Bao ngày gặp gỡ hằn tim óc
Những buổi chia lìa xót ruột gan
Nhớ mãi lời hay và cảnh đẹp
Còn lưu kỷ niệm phút thanh nhàn
Thi Nang

CHUYẾN ĐÒ NGANG

Chiều qua bến cũ chợt nao lòng
Cách trở đôi bờ vẫn đợi mong
Ảm đạm làn mây,thuyền rẽ sóng
Đìu hiu bãi cỏ,nước xao dòng
Hồi qui xóm nhỏ thương đầu bạc
Giã biệt làng xưa tủi má hồng
Kỷ niệm hằn sâu vào trí não
Tim còn khắc mãi cảnh triền sông
Thi Nang

ĐƠN HÌNH LẺ BÓNG

Lặng ngắm ao bèo đã phủ rong
Từng đêm lạnh lẽo chốn khuê phòng
Người đi biển rộng hằng thương nhớ
Kẻ ngụ sông dài mãi ngóng mong
Phượng đỏ bao lần xua lũ bướm
Mai vàng mấy lượt đuổi bầy ong
Nhìn ra viễn cảnh mờ sương khói
Ảnh cũ hằn sâu tận đáy lòng
Thi Nang

QUAY VỀ BẾN CŨ

Quay về bến cũ một chiều mưa
Gió thổi làm lay những đọt dừa
Lặng lẽ đi vào nơi xóm nhỏ
Âm thầm trở lại chốn nhà xưa
Trao tình vạn chữ còn nghe thiếu
Tặng nghĩa ngàn câu chẳng thấy thừa
Kỷ niệm hôm nào luôn nhớ mãi
Trong lòng vẫn tạc chuyến đò đưa
Thi Nang

MAI VÀNG

Thân hình uốn lượn,ngỡ rồng sa
Ở chỗ đầu sân dáng mượt mà
Giữa cảnh hàn đông đành trụi lá
Trong giờ cận tết nở đầy hoa
Bung đài chẳng ngại bầy ong đáp
Hé nhụy nào e lũ sẻ sà
Những chậu hoàng mai thường điểm sắc
Xuân về rực rỡ xóm làng ta
Thi Nang