CÁNH ĐỒNG XANH

Đôi lần thưởng ngoạn cánh đồng xanh
Cảnh tượng bình yên giữa đất lành
Trỉa đỗ vun cà xinh dáng chị
Gieo mè tỉa lúa đẹp hình anh
Đầy bông lắm buổi cầu mơ đạt
Trĩu quả nhiều hôm ước mộng thành
Đã thấy tươi màu trên thửa ruộng
Trong giờ rảnh rỗi dạo vòng quanh
Thi Nang

THƯƠNG XÓT NHỮNG NGƯỜI CHÌM TRONG BÃO LŨ Ở MIỀN TRUNG

THƯƠNG XÓT NHỮNG NGƯỜI CHÌM TRONG BÃO LŨ Ở MIỀN TRUNG
Bão rít mưa gào sạt lở non
Tường xiêu cột gãy đá lăn tròn
Vùi chôn vóc trẻ đang lành lạnh
Dập phủ thân già đã héo hon
Cửa sập thung tràn khoai cũng mất
Nhà tan rẫy ngập lúa không còn
Thương người xót kẻ chìm trong lũ 
Vĩnh biệt gia đình khổ các con!
Thi Nang