DU NGOẠN NÚI BÀ (TÂY NINH)

Ngao du vùng đất Tây Ninh
Danh lam thắng cảnh thanh bình nên thơ
Bao năm kẻ ước người mơ
Leo lên đỉnh núi,bây giờ thỏa mong
Công trình kiến trúc làm xong
Cáp treo vững chắc yên lòng xuống lên
Núi Bà nổi tiếng vang tên
Mỗi lần thăm viếng khó quên cảnh này
Lững lờ các đám mây bay
Vườn hoa rực rỡ,ngàn cây xanh rì
Lặng nhìn Tượng Phật từ bi
Ngự trên đỉnh núi diệu kỳ biết bao!
Bảy mươi hai mét chiều cao
Tạo từ đồng đỏ, thỉnh vào nơi đây
Trong phòng Xá Lợi trưng bày
Cột Kinh Bát Nhã chứa đầy Chân Như
Thâm sâu trí tuệ nhà sư
Tính Không và Huyễn cũng từ đó ra
Cáp treo đưa xuống Chùa Bà
Là ngôi cổ tự trải qua mấy đời
Từng đoàn du khách dạo chơi
Đến Chùa Hang thấy thảnh thơi an nhàn
Chùa Hòa Đồng cũng bình an
Rồi sang Tượng Phật Niết Bàn, Thiền Lâm
Non thiêng thấm thoắt quang âm
Ghi nhiều cảnh đẹp vào tâm mang về
Theo đoàn cùng trở lại quê
Thông gia, con cháu đề huề bên nhau
Thi Nang