Khai bút đầu xuân MỪNG NĂM KỶ HỢI (2019)

Giã buổi đông tàn Mậu Tuất qua
Mừng xuân Kỷ Hợi đến muôn nhà
Phường thôn rộn rã vang lời hát
Xã bản tưng bừng vọng tiếng ca
Vạn ngõ trang hoàng tươi cảnh sắc
Ngàn bông điểm xuyết đẹp sơn hà
Cờ sao rực rỡ trên toàn quốc
Mến bạn thương người giữ đảo xa
Thi Nang