NGÀY VUI SẮP ĐẾN

Thì giờ thấm thoắt đã trôi nhanh
Sắp đến ngày vui ở đất lành
Mãi khấn từng chiều cho biển lặng
Luôn cầu mỗi sáng để trời thanh
Dầm sương vẫn ước trăm điều đạt
Dãi gió hằng mong vạn việc thành
Dẫu biết đường xa lòng chẳng ngại
Lo tròn bổn phận với đầu xanh
Thi Nang

  • Ngân Hùng

    Tụi con cảm ơn ba. Ba mẹ giữ sức khoẻ nha. Tụi con sắp về rồi nè.