NGOẠN CẢNH BÌNH MINH

Ngoạn cảnh bình minh giữa lúc hè
Trong vườn rộn rã tiếng bầy ve
Vào nơi dãy chậu chùm hoa hé
Ở chỗ hàng cây cụm lá xòe
Cạnh ngõ ven lề bay lắm sẻ
Trên đường trước cửa chạy nhiều xe
Ôn tồn giọng nói lời cha mẹ
Dẫn trẻ cùng đi với bạn bè
Thi Nang