NIỀM VUI TUỔI GIÀ

Bài xướng:
THÚ NHÀN
Lẩn thẩn ngày qua lại tháng qua
Một năm xuân tới một phen già
Ái ân vằng vặc trăng in nước
Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa
Án sách vẫn còn án sách cũ
Nước non bạn với nước non nhà
Cuộc cờ đua chí dù cao thấp
Ta muốn thanh nhàn thú vị ta.
Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm
Bài họa 1:
THỎA
Lặng lẽ nom mùa chậm rãi qua
Đời thêm một tuổi vóc thêm già
Buông cày đắm đuối câu thơ nhạc
Hạ gánh vui vầy chuyện lá hoa
Khi ngắm miền xa khi ngắm cảnh
Lúc thăm nẻo cũ lúc thăm nhà
Thời gian trước mặt còn nhiêu hỉ?
Khẽ nhủ từ rày thỏa thích ta.
Nguyen Thi Minh
Bài họa 2:
HƯU VỀ HẠNH PHÚC
Ngày giờ thấm thoát vụt nhanh qua
Tự tại ung dung khỏe tuổi già
Biết đủ thong dong ngời rạng sắc
Hay nhàn thoải mái sáng tươi hoa
Yên vui cuộc sống yên vui cảnh
Tốt đẹp gia cang tốt đẹp nhà
Tích đức gieo nhân thường mỗi bữa
Hưu về hạnh phúc chính là ta.
06/11/22
Kim Công Hồ
Bài họa 3:
THỎA NIỀM VUI
Lần lần ngày tháng vội trôi qua
Mỗi tuổi mỗi năm lại mỗi già
Ước được gia đình chồi thắm lộc
Hoài mong con cháu cội thêm hoa
Dong chơi thăm viếng tình thôn xóm
Săn sóc chăm lo việc cửa nhà
Thơ phú giao lưu cùng bạn hữu
Niềm vui thanh thản cõi lòng ta.
Trần Hải Thành
Xin phép họa thơ của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm và quý thi hữu một bài ạ
Bài họa:
NIỀM VUI TUỔI GIÀ
Suối rộng sông dài đã trải qua
Về hưu để dưỡng tấm thân già
An nhàn thể xác khi nhìn nguyệt
Nhẹ nhõm tinh thần lúc thưởng hoa
Ít buổi lên đường ra giữa ruộng
Nhiều hôm đọc sách ở trong nhà
Thường nghe vọng cổ ca mùi quá
Chọn chữ gieo vần thỏa trí ta
Thi Nang