GIỮ VẸN DUYÊN HÀI

GIỮ GÌN HẠNH PHÚC
viết nhân ngày Quốc tế Hạnh Phúc
Nguyện mãi bên nàng chẳng cách xa
Dựng xây hạnh phúc ấm êm nhà
Luôn trao câu ngọt vui đời thiếp
Mãi gửi tình nồng đẹp ý ta
Mặc lúc chông chênh ngày bão tố
Dù khi chao đảo buổi mưa sà
Trăm năm vẹn nghĩa phu thê trọn
Nguyện mãi bên nàng chẳng cách xa !
Lâm Đồng
20.3.2024
T.G : Lê Đình Biểu

Thi Nang xin phép được góp vui với nhà thơ Lê Đình Biểu một bài ạ
GIỮ VẸN DUYÊN HÀI
( Ngũ độ thanh- Thủ vĩ ngâm)

Giữ vẹn duyên hài chẳng muốn xa
Bền tâm vững chí điểm tô nhà
Bao ngày tích của nhờ công vợ
Những buổi xây đời cậy sức ta
Đã trải nhiều nơi dù gió giật
Từng đi lắm nẻo dẫu sương sà
Từ khi tóc bạc luôn gần gũi
Giữ vẹn duyên hài chẳng muốn xa
Thi Nang