DÙ XA VẪN NHỚ

PHÚC MÃI TRƯỜNG…
Chớ để sai lầm tội lỗi vương..
Đừng nên giả dối họ xem thường
Cha từng dạy bảo xa người bướng
Mẹ cũng khuyên rằng lánh kẻ ương..
Nghĩa vẹn danh hoài nhân thế tưởng.
Ân tròn tiếng mãi họ hàng thương
Từ tâm ắt hẳn đời hưng vượng
Hưởng lộc trời ban phúc mãi trường./
ĐÌNH TỀ

Thi Nang xin phép được góp vui với Đình Tề một bài nhé!
DÙ XA VẪN NHỚ
Chân tình buổi ấy não còn vương
Kỉ niệm vừa khơi cũng bất thường
Nhã nhặn trao lời nghe chẳng chướng
Ôn tồn gửi ý ngẫm nào ương
Làm ơn một xứ cho người tưởng
Kết nghĩa ba miền để bạn thương
Tỉnh cũ bây giờ đang lúc vượng
Dù xa vẫn nhớ cảnh ngôi trường
Thi Nang