TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA (tt)

Đã mấy lần suy đi nghĩ lại
Nàng không hề quản ngại nguy nan
Do cần bảo mật phòng gian
460.Nên không gặp mặt để an ủi chàng
Mà chỉ nhờ người mang quà bánh
Gởi cho chàng giữa cảnh lao lung
Xiềng gông trói buộc anh hùng
Khiến cho thiếu phụ vô cùng nhớ thương.
Minh Khai vẫn kiên cường hoạt động
Đảng chủ trương mở rộng phong trào
Tuyên truyền vận động đồng bào
Chống quân phát xít sắp vào Đông Dương
Chống Bảo Đại còn đương tại vị
470.Triều nhà Nguyễn vận khí suy tàn
Chống phe phản động dã man
Gây ra bao cảnh lầm than đọa đày.
Nàng trải qua tháng ngày gian khó
Nhìn Hồng Minh,lệ nhỏ đôi dòng
Thương con rồi lại nhớ chồng
Cắn răng chịu đựng,nghe lòng xót xa
Nhiều nhiệm vụ rất là quan trọng
Nên Minh Khai phải sống xa con
Mặc dù thân thể héo hon
480.Nhưng nàng vẫn giữ lòng son sáng ngời
Thi Nang
(còn tiếp)