THƯỞNG NGOẠN CẢNH XUÂN (nđt)

Vầng đông xuất hiện ở chân trời
Rực rỡ mai vàng cảnh thắm tươi
Lộc đỏ âm thầm xen lẫn cánh
Chồi xanh lặng lẽ điểm tô đời
Qua thềm ngắm nụ khi nhàn nhã
Lại ngõ xem tràng lúc thảnh thơi
Mỗi Tết trong vườn hoa nở rộ
Đầu năm thưởng ngoạn sắc xuân ngời
Thi Nang