VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NGUYÊN TỔNG BÍ THƯ ĐỖ MƯỜI

Tiếc thương Bác Đỗ Mười
Vừa giã từ dương thế
Từ đây vĩnh biệt Người
Xót xa,đời nhỏ lệ

Tin buồn lan bốn bể
Cả nước nhớ công dày
Tiến hành lo tang lễ
Tưởng niệm đấng anh tài

Đã thoát cảnh tù đày
Luôn kiên cường nhẫn nại
Suốt mấy chục năm dài
Trải gian lao chẳng ngại

Tình sâu còn để lại
Vững chí vượt nguy nan
Chung lòng mong quốc thái
Nỗ lực giúp dân an

Dẫu khổ vẫn bền gan
Kiên trì qua bão tố
Dìu dân thoát nghèo nàn
Tài bồi cho lãnh thổ

Từ lâu,đời ngưỡng mộ
Tổ quốc mãi ghi công
Nhớ thương Người quá cố
Nghĩa nặng khắc trong lòng
Thi Nang