XUÂN VỀ (Ngũ độ thanh,bát láy,độc vận)

Xuân về rực rỡ các tràng hoa
Giữa cảnh tưng bừng góc chợ hoa
Lộng lẫy khu nhà xinh sắc quả
Huy hoàng dãy phố đẹp màu hoa
Người mua hớn hở bên nhành nụ
Kẻ bán tươi cười cạnh lẵng hoa
Yểu điệu thân vàng qua trước ngõ
Yêu kiều vẻ ngọc ngát hương hoa
Thi Nang