BUỔI ĐẦU ĐÔNG

Giữa buổi đầu đông gió lạnh về
Yên lành cuộc sống ở vùng quê
Nơi thềm dõi nhạn càng xa cách
Chỗ cổng nhìn mai rất cận kề
Đọc mỗi bài văn cùng hiếu tử
Xem từng bản nhạc với hiền thê
Niềm vui rộn rã trong nhà nhỏ
Rực rỡ màu hoa ở bốn bề
Thi Nang