ĐẦU NĂM MỚI (2020)

Xuân về nở rộ những cành hoa
Xuân gửi niềm vui đến mọi nhà
Xuân rực sao vàng tươi xóm nhỏ
Xuân ngời lộc đỏ thắm làng xa
Xuân mừng bạn cũ tình tha thiết
Xuân chúc người thân nghĩa đậm đà
Xuân mới đi vào trong vạn nẻo
Xuân đầy hạnh phúc thỏa lòng ta
Thi Nang