ĐẾN SUỐI RỪNG

到 泉 林
此 暮 到 清 泉
林 旁 滿 霧 煙
幽 愁 看 舞 鷺
懊 惱 聽 啼 鵑
碧 水 流 源 上
黃 花 落 眼 前
吾 行 荒 夕 裡
憶 母 在 田 園
詩 囊
+Hán Việt:
ĐÁO TUYỀN LÂM
Thử mộ đáo thanh tuyền
Lâm bàng mãn vụ yên
U sầu khan vũ lộ
Áo não thính đề quyên
Bích thủy lưu nguyên thượng
Hoàng hoa lạc nhãn tiền
Ngô hành hoang tịch lý
Ức mẫu tại điền viên
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
ĐẾN SUỐI RỪNG
Buổi chiều ấy đến suối trong
Bên rừng đầy khói sương
Buồn rầu xem cò liệng
Não nuột nghe quốc kêu
Nước xanh biếc chảy trên nguồn
Hoa vàng rụng trước mắt
Ta đi trong chiều vắng
Nhớ mẹ ở ruộng vườn
Thi Nang
+Dịch thơ:
ĐẾN SUỐI RỪNG
Suối trong chiều ấy lội
Rừng mịt khói và sương
Cò lượn xem sầu não
Cuốc kêu nghe đoạn trường
Trên nguồn tuôn nước biếc
Trước mắt rụng hoa vàng
Ta vượt đường xa vắng
Nhớ hiền mẫu, ruộng nương
Thi Nang