DỊCH SARS-COV-2

Dịch Sars-CoV-2
Đang hoành hành lắm chỗ
Lan rộng cõi trần ai
Gây ra nhiều nỗi khổ

Kẻ vùi chôn đáy mộ
Người được trở về nhà
Thương bao người xấu số
Cảm thấy lòng xót xa!

Cùng nhau cố vượt qua
Cảm ơn nhiều bác sĩ
Không quản ngại phong ba
Đêm ngày lo chữa trị

Hãy bền gan vững chí
Chung tay để giúp đời
Á,Úc,Phi,Âu,Mỹ
Nhiễm hơn triệu sáu người

Dịch lây đến nhiều nơi
Hàng ngàn người thiệt mạng
Nên phòng,chống kịp thời
Để cõi trần tươi sáng

Việt Nam mình có Đảng
Mãi dẫn lối soi đường
Với tinh thần cách mạng
Luôn dũng cảm kiên cường

Chính phủ vừa chủ trương
Ra chỉ thị mười sáu
Để bảo vệ quê hương
Và đồng bào,con cháu

Dân mình không tiếc máu
Vẫn đoàn kết chung lòng
Thật vô cùng quý báu
Đã hợp sức góp công

Mỗi người phải tự phòng
Cùng đẩy lùi dịch bệnh
Ổn định cả non sông
Giữ an toàn tính mệnh

Đừng chủ quan,lơ đễnh
Là con cháu Lạc Hồng
Chớ để lan truyền bệnh
Ắt hẳn sẽ thành công

Thi Nang