XA CÁCH THẦY,BẠN

Lớp cũ trường xưa tạm nghỉ rồi
Do phòng,tránh dịch phải đành thôi
Ngoài sân lũ sẻ kêu nhiều lúc
Cạnh cổng bầy ve trỗi ít hồi
Lặng lẽ thương trò mong buổi tới…
Âm thầm xót trẻ đợi ngày trôi…
Bây giờ đã cách xa thầy,bạn
Ở tại nhà riêng nhớ chỗ ngồi
Thi Nang