MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023

Tiễn biệt Nhâm Dần sắp sửa qua
Mừng xuân Quý Mão đẹp xinh nhà
Tưng bừng xã huyện bao lời hát
Lảnh lót thôn phường những giọng ca
Cuối chạp vui vầy chưng dĩa quả
Đầu năm gặp gỡ nhấp chung trà
Tha hồ ngắm cảnh nhiều nơi lạ
Xã tắc thanh bình nở rộ hoa
Thi Nang