NGHỀ NÔNG

Gia đình của họ thích nghề nông
Dẫu khổ nào e sạm má hồng
Phát rẫy không màng trong buổi hạ
Chăm vườn chẳng ngại giữa ngày đông
Cam xoài mỗi vụ thường vun bón
Lúa củ từng năm cũng sạ trồng
Nỗ lực bao mùa trên thửa đất
Năm dài đã tốn thật nhiều công
Thi Nang