NHỚ MÙA ĐÔNG XƯA (bài họa 2)(nđt)

TÀN ĐÔNG
Vũ yến hiên bàng ảm đạm không
Hoàng hôn chích ảnh tại thư phòng
Hoài nhân trú đảo ai đầu bạch
Luyến hữu hồi gia ức kiểm hồng
Tích dạ trường canh cầu noãn thử
Kim thời đoản khắc phạ hàn phong
Cô thân ngưỡng thị hà quang ánh
Đột khởi u sầu đối lãnh đông
Thi Nang

Quochoan Tran CUỐI ĐÔNG
(Họa nguyên vận)
.
Chiều tà én liệng vút tầng không
Đọc sách hoàng hôn rọi tới phòng
Nhớ đảo người ơi sương bạc trắng
Yêu bờ thiếp hỡi má tươi hồng
Đêm dài khắc khoải mong trời sáng
Phút ngắn bồn chồn đón trận phong
Nắng chiếu muôn ngàn tia ánh rạng
Âm thầm buốt lạnh cuối mùa đông.
.
Hà Nội, ngày 11-01-2017
Tiến Vượng

NHỚ MÙA ĐÔNG XƯA (bài họa 2)(nđt)
Ráng nhuộm mây sầu giữa khoảng không
Nhìn chim én liệng ở bên phòng
Nhà xưa buổi ấy thương đầu bạc
Cảnh cũ ngày nao biệt má hồng
Vượt suối đâu nề khi khổ vũ
Qua đồi chẳng ngại lúc cuồng phong
Người đi dặm thẳm chưa về xã
Kẻ đợi nơi này đã cuối đông
Thi Nang