THĂM MẸ GIÀ

Ve sầu trỗi giọng để đồng ca
Giữa cảnh hoàng hôn nhớ mẹ già
Cẩn não công dày bao tháng lại
Ghi lòng đức rộng những ngày qua
Đầu xanh thuở ấy lo tiền gạo
Tóc bạc giờ đây giữ cửa nhà
Lặng lẽ con về thăm xóm nhỏ
Huyên đường cạnh ngõ bóng chiều sa
Thi Nang