VỀ QUÊ ĂN TẾT

Đoàn xe tấp nập ở trên đường
Kẻ ngược người xuôi giã phố phường
Đã trở về quê ngày cận Tết
Gia đình sum họp khắp mười phương
Thi Nang