TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA (tt)

Minh Khai đã ân cần hỗ trợ
Chi tiền dành dụm thưở may thuê
Mặc dù công việc bộn bề
Vẫn lo chu đáo không hề thở than
Nọn quý áo nên chàng giữ mãi
Sau nhiều năm tặng lại Bảo tàng (*)
Trong lòng nghĩa nặng còn mang
Càng nhìn kỷ vật chàng càng nhớ ơn…
Đã trải qua nhiều cơn lạnh giá
370.Lê Hồng Phong vội vã lên đường
Đem tài phụng sự quê hương
Minh Khai học tiếp trong trường nước Nga
Tình vợ chồng đậm đà thân thiết
Bấy giờ đành ly biệt đôi nơi
Nàng còn ngụ chốn mù khơi
Chàng về nước Việt trong thời chiến tranh
Người ở lại thân hành vượt khó
Kẻ ra đi sương gió lạnh lùng
Nhìn nhau hẹn buổi tương phùng
380.Ngày đêm mong đợi vô cùng nhớ thương
Hồng Phong luôn kiên cường nhẫn nại
Khi Minh Khai trở lại quê nhà
Chung lòng hợp sức xông pha
Trải qua bão táp phong ba rất nhiều
Thi Nang
(còn tiếp)
(*) Bảo tàng: là Bảo tàng Cách mạng Việt Nam