8 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG “GIA ĐÌNH 5 KHÔNG,3 SẠCH”:

[Vận dụng Cuộc vận động "Gia đình 5 không,3 sạch" trong xây dựng đời sống văn hóa]
[Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không,3 sạch" được TW Hội LHPN Việt Nam phát động năm 2010 trên phạm vi toàn quốc.
Nghị quyết đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2012-2017) xác định tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không,3 sạch"
như nội dung quan trọng,xuyên suốt của cả nhiệm kỳ nhằm góp phần vận động,hướng dẫn phụ nữ thực hiện Xây dựng Nông thôn mới]
8 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG “GIA ĐÌNH 5 KHÔNG,3 SẠCH”:
1) Không đói nghèo
2) Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội
3) Không có bạo lực gia đình
4) Không sinh con thứ ba trở lên
5) Không có trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học
6) Sạch nhà
7) Sạch bếp
8) Sạch ngõ
Theo lời đề nghị của cô Phan Hồng Hạnh phụ trách Hội liên hiệp phụ nữ xã An Nhơn Tây,huyện Củ Chi.
Tôi viết bài thơ này:

8 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG “GIA ĐÌNH 5 KHÔNG,3 SẠCH”:
“Gia đình 3 sạch,5 không”
Cùng nhau hợp sức đồng lòng chung tay
Nên dùng ý đẹp lời hay
Để cho nếp sống hằng ngày văn minh
Chăm lo xây dựng gia đình
Dựa vào tiêu chí dân mình làm theo
Một là “không có đói nghèo”
Giúp nhau thoát cảnh gieo neo khốn cùng
Vượt qua lũ lụt,bão bùng
Cơm no áo ấm khắp vùng nước ta
Hai là “Pháp luật” nước nhà
Luôn luôn tuân thủ,tham gia góp phần
Bài trừ “tệ nạn” dương trần
“Không nên phạm pháp”,xả thân giúp đời
Ba là giải quyết kịp thời
Những điều mâu thuẫn ở nơi nhà mình
“Không gây bạo lực gia đình”
Phải luôn có nghĩa,có tình với nhau
Bốn là hãy kế hoạch mau
Chỉ sinh con trước,con sau thuận hòa
“Không sinh con rạ thứ ba”
Gia đình hạnh phúc,cả nhà ấm no
Năm là phải biết chăm lo
Nuôi con khỏe mạnh và cho học hành
“Không suy dinh dưỡng” da xanh
Cũng “không bỏ học” để thành trò ngoan
Đi về đưa đón an toàn
Dù cho vất vả lo toan mọi điều
Khuyên con mỗi sáng từng chiều
Chuyên cần học tập được nhiều tiếng thơm
Sáu là “nhà sạch” tinh tươm
Bảy là “bếp sạch” ngon cơm đậm đà
Tám là “sạch ngõ” vào ra
Để cho kẻ lại người qua hài lòng
Mọi người nỗ lực gắng công
Hoàn thành tiêu chí ở trong gia đình
Thi Nang