MƯA DẦM

Chiều nay rả rích giọt mưa dầm
Sũng cả sân nhà lạnh thấu tâm
Trước cổng thương người đi lặng lẽ
Ngoài hiên xót kẻ đứng âm thầm
Thi Nang