BÌNH MINH

Rộn rã canh gà ở xóm quê
Bình minh lạnh lẽo gió đông về
Trên đường rải rác vài xe chạy
Rực rỡ vầng dương tỏa tứ bề
Thi Nang