TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA (tt)

Cuộn mảnh giấy nhanh và gọn quá!
Nhét vào điếu thuốc lá vừa xong
Gởi ra Côn Đảo cho chồng
In hình khắc bóng ở trong tim nàng.
Rồi vội vàng gởi lời cảm tạ
630.Những người đồng chí đã nhiệt tình
Bấy lâu nuôi dưỡng Hồng Minh
Ân cần chăm sóc,hết mình giúp nhau.
Thật đớn đau lòng con hiếu thảo
Nàng tước vải quần áo trong tù
Để đan áo gối công phu
Gởi về tặng mẹ cần cù,giỏi giang.
Những cán bộ gan vàng dạ sắt (*)
Đã bị bắt giam ở nhà lao
Khổ thân các bậc anh hào
640.Công to,đức tốt,thanh cao,nhân từ
Ngày ấy,ra ngã tư Giếng Nước (**)
Cùng Minh Khai đứng trước pháp trường
Bị Tây xử bắn thảm thương
Nhiều người cộng sản kiên cường hy sinh.
Trước khi Pháp thi hành bản án
Nàng bình thản diễn thuyết thao thao
Với lòng yêu nước dạt dào
Giúp cho chiến sĩ,đồng bào mình nghe.
Thi Nang
(còn tiếp)
+ Ghi chú:
(*): là các đồng chí như: Hà Huy Tập,Võ Văn Tần,Nguyễn Văn Cừ (cháu 17 đời của Nguyễn Trải),Nguyễn Hữu Tiến,Phan Đăng Lưu…
(**): ngày 28/8/1941,Minh Khai cùng các đồng chí nêu trên đã bị thực dân Pháp xử bắn tại ngã tư Giếng Nước (nay là trước sân Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn,TP Hồ Chí Minh)