LÀNG CHÀI MŨI NÉ LÚC BÌNH MINH

Con thuyền vượt biển sẽ về đâu?
Giữa cảnh bình minh sóng bạc đầu
Mãi chọn tôm sò bao kẻ lưới
Luôn chờ mực cá những người câu
Sơ sài bãi thấp nhiều gian trại
Rực rỡ bờ cao ít cổng lầu
Dải núi vòng cung vừa hiện rõ
Trong lòng,cảnh vật đã hằn sâu
Thi Nang