CẢM TÁC ĐÊM TRĂNG

Trăng vàng tỏa sáng giữa trời cao
Vẳng những lời ca rất ngọt ngào
Khúc nhạc tưng bừng xui trẻ giỡn
Cung đàn rộn rã khiến già nao
Gieo vần giữ mạch hồn lai láng
Tuyển chữ rèn câu ý dạt dào
Mỗi lúc an nhàn xem cảnh vật
Nghe lòng sảng khoái nhẹ nhàng sao!
Thi Nang